Gammelsmia på Sande gård

Restaureringjobb utført i 2014 av Tradisjonsbygg as.

Noe av det som ble gjort:

  • Kopi av sperrer og skiftning av skadde sperrer
  • Taket hadde relativt store råteskader , troet var svært råteskadd , sperrene var relativt bra etter alder å bedømme. Mønespir kopiert helt lik originalen.
  • Restaurering av vinduer.  Krevende arbeid med store skader på sprosser , nye deler av kjerneved og sammenføyning med treplugger
  • Skifer legges direkte på papp og man opprettholder samme uttrykk på takets utstykk, etter krav fra Kulturminnefondet.