Byråkratenes endelige seier?

Interessant artikkel om byggebransjens realiteter.

Les mer på www.tk.no/Byr_kratenes_endelige_seier_-5-51-21742.html